Het alcoholslot

Een alcoholslot is een beveiligingsmaatregel om rijden onder invloed van alcohol tegen te gaan. Het alcoholslot zorgt ervoor dat een voertuig enkel gestart kan worden na een negatieve ademtest. Het kan preventief geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld in schoolbussen, of als straf opgelegd worden na een veroordeling om zo recidive tegen te gaan. 

Uit de literatuur blijkt dat het alcoholslot een duidelijk positief effect heeft op verkeersveiligheid tijdens de duur van het programma. Enkele recente studies wijzen er bovendien op dat het alcoholslot ook na het verwijderen ervan het risico op recidive vermindert. Een effectief omkaderingsprogramma speelt hierbij een belangrijke rol.

In België kan het alcoholslot sinds 2010 opgelegd worden aan personen die veroordeeld zijn voor rijden onder invloed. In 2018 werd de wetgeving aangepast en moet het alcoholslot verplicht opgelegd worden bij bepaalde zware inbreuken. Een recente evaluatie toont aan dat het alcoholslot tot gedragsverandering kan leiden bij de deelnemers. Er bestaat echter terughoudendheid bij de rechters om het alcoholslot op te leggen, voornamelijk door de hoge kostprijs.

Highlights

 • Op korte termijn kan het alcoholslot de kans op recidive verminderen met minstens 75%. 
 • Naast België zijn er 8 Europese landen met een alcoholslot-programma dat kan opgelegd worden bij een veroordeling.
 • Op 1 december 2022 zijn er in België 1.290 voertuigen  die uitgerust zijn met een alcoholslot na een veroordeling.
 • De installatie van het alcoholslot en deelname aan het omkaderingsprogramma kost ongeveer €4.000 voor een sanctie van één jaar.

Close

   Vias institute souhaite utiliser des cookies sur son site web pour améliorer (cookies fonctionnels) et analyser (cookies analytiques) votre navigation. En cliquant sur « J'accepte », vous acceptez l'utilisation de ces cookies à ces fins. Cependant, vous pouvez ajuster vos préférences en matière de cookies via le bouton « Régler vos préférences ». Nous utilisons également des cookies qui sont nécessaires au fonctionnement du site web et que vous ne pouvez pas refuser. Vous trouverez plus d'informations sur nos cookies dans notre règlement relatif à la vie privée.

     Vous trouverez plus d'informations sur nos cookies dans notre règlement relatif à la vie privée.

     Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site web et ne peuvent pas être désactivés.
     Ces cookies augmentent le confort d’utilisation d'un site web en mémorisant vos choix (p. ex. préférences linguistiques, région, login).
     Ces cookies recueillent des données sur la performance d'un site web comme le nombre de visiteurs ou le temps que les visiteurs passent sur une page web.

     Ces cookies peuvent être placés par les annonceurs sur notre site web. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour établir le profil de vos intérêts et vous montrer des annonces pertinentes sur ce site web ou d'autres sites web. Ils ne stockent pas directement d'informations personnelles, mais ils sont basés sur des identifiants uniques de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous verrez moins de publicités qui vous sont destinées.